REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży hurtowej, będącej podstawą działalności sklepu internetowego działającego pod adresem www.halantex.pl. Zamówienie może zostać złożone w następujących językach: polski, angielski.
 • Adres korespondencyjny sklepu internetowego www.halantex.pl

Halantex SPÓŁKA z o.o. ul. Spółdzielcza 31 44-178 Przyszowice Śląskie

 • Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od  8-16 za pomocą formularza zgłoszeń dostępnego na stronie w zakładce kontakt.
 1. Korzystanie z usług sklepu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 2

Sprzedaż hurtowa

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.halantex.pl gdzie został zaprezentowany cały asortyment hurtowni oraz wszelkie istotne informacje na temat poszczególnych towarów.
 2. Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż hurtową. Nie obsługujemy zamówień osób prywatnych.
 3. W wypadku braku w magazynie zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą być już wyprzedane.
 4. Wszystkie ceny podane ceny widoczne na kartach produktów są cenami netto i należny podatek doliczany jest dopiero w ostatnim etapie zakupów  - w koszyku.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, lub faktura Proforma.
 6. Ceny towarów są widoczne dla użytkowników po wcześniejszym zalogowaniu się w sklepie internetowym hurtowni.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez sklep internetowy www.halantex.pl
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 4. Minimalna wartość pierwszego zamówienia składanego przez klienta to - 200 zł brutto.

 

§ 4

Formy płatności

 

 1. Formy płatności za zamówiony towar są następujące:

 - przelew na konto.

§ 5

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji.
 2. W takim wypadku, należy wpierw poinformować nas e-mailowo, a następnie odesłać reklamowane artykuły, wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zwrócimy Państwu równowartość zakupionego towaru lub zaoferujemy inny towar dostępny w hurtowni.
 4. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.
 5. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. Pozwoli to sporządzić protokół i skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.

§ 6

Produkty Preorder

Składając zamówienie z działu preorder, mają państwo możliwość wpłaty 100% lub 10% zaliczki za produkt

 

Kwota należnej za zarezerwowany towar podlega wpłacie w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury za zarezerwowany towar, czyli w okresie kiedy poszczególny towar będzie wpływał do nas na magazyn (termin dostępności każdego towaru napisany jest w opisie produktu).

UWAGA:  Zamówienie zawierające produkty z rezerwacji nie może zawierać produktów z innych kategorii oraz nie ma możliwości wykorzystania punktów lojalnościowych w zamówieniu z kategorii rezerwacji.

Standardowy rabat  zamówień nie dotyczy zamówień z kategorii rezerwacja.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.halantex.pl Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby hurtowni.
 3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

 Zasada i sposobie utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.halantex.pl oraz pobrać go i 
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień 
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz 
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT a z poziomu swojego konta, klient ma wgląd do zrealizowanych zamówień.

 

PLN: 89 1020 2313 0000 3702 0444 4329 

EUR: PL 05 1020 2313 0000 3702 0444 4386

USD: PL 16 1020 2312 0000 3402 0444 4626

SWIFT BPKOPLPW

 

Halantex Sp z o.o. Spółdzielcza 31

44-178 Przyszowice Poland

NIP: 969-153-10-86

 

PKO B.P Odział 2 w Katowicach 40-950 ul. Warszawska 7
Zapisz się do naszego newslettera

Masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

© 2017 Halantex.pl - All rights reserved Sklepy internetowe